Balgrip

Balgrip

Egenskaper

Vikt (kg)
 
235
Baldiameter (mm)
 
990-1800
Grindar rördiameter (mm)
 
48
Grindhöjd (mm)
 
910
Nr
 
8000503

Väldigt kompatibel

755xc
a6020
a6026
a6226
a7236
a7240
a7545
a7545 4T
a7750
a7750 comfort cabin

Stora kontaktytor gör att man kan hantera plastade rundbalar mycket varsamt. Balgripen hanterar rundbalar med diameter från 990 – 1800 mm och centrerar balen automatiskt i gripen. Stark konstruktion. Stålblästrad och ytbehandlad med våtmålad alkydfärg garanterar lång hållbarhet. Utrustad med två kraftiga hydraulcylindrar, 63/40-169 mm.