Asfaltutlegger

Asfaltutlegger

Properties

Bredde (cm)
 
100
Vekt (kg)
 
250
Høyde (cm)
 
90
Lengde (cm)
 
70
Volum (l)
 
250
Nr
 
870200

Meget kompatibel

a6020
a6026
a60E1
a6226
a7035
a7045
a7236
a7240
a7245
a7545
a7545 4T
a7750
a7750 comfort cabin
a7750 Power+ Edition

For utlegging av mindre mengder asfalt og oljegrus. Høyde på utlagt masse kan justeres manuelt. Fungerer også bra for å legge ut en jevn grusseng for hellelegging.