Hestemøkk-oppsamler

Hestemøkk-oppsamler

Properties

Bredde (cm)
 
100
Vekt (kg)
 
40
Nr
 
8500055

Meget kompatibel

755xc
a6020
a6026
a60E1
a6226
a7035
a7045
a7240
a7245
a7750
a7750 comfort cabin
a7750 Power+ Edition

Oppsamleren festes til den eksisterende skuffen. Tykkelsen til skuffen på skuffens tenner kan variere på mellom 10-20 mm. Enkel måte å rydde hesteinnhengningen på.